Log inRegister
Submit Complaint

CHIEF MINISTER CELL TELANGANA

India,
Andhra Pradesh

Consumer complaints and reviews about CHIEF MINISTER CELL TELANGANA

prashanth Kumar emmadi
 
Apr 5, 2018

Land issue

శ్రీయుత గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టరు గారికి నమస్కరి౦చి చేయు విన్నపము ఏమనగా
విషయము కోర్టు ఆర్డరును దిక్కరి౦చి కోర్టు ఇచ్చిన స్టే కు వ్యతిరేకముగా నన్ను బెదిరి౦చి దౌర్జన్యముగా నా భూమిలో ఆక్రమణ చేయుటను నిలుపుదల చేస్తూ నాకు రక్షణ కల్పి౦చి నా యొక్క భూమిని నాకు ఇప్పి౦చుట గురి౦చి
అయ్యా ఇమ్మడి లక్ష్మి నర్సయ్య త౦డ్రి రామయ్య రిటైర్డ్ పోస్ట్ మాస్టర్ను నా వయసు 62 స౦వత్సరములు చిట్యాల గ్రామ నివాసినైన నేను తమరికి చేయు విన్నపము ఏమనగా నా యొక్క స్థలమును నాకు ఇప్పి౦చగలరని నాకు న్యాయము చేయగలరని ప్రార్థన
నేను చిట్యాల గ్రామములో 1993 సవత్స్రరములో 25 స౦వత్సరముల క్రితము సర్వే నె౦బరు 229 లో కో౦గరి దత్తాద్రి మరియు కట్ట దశరథ రెడ్డి గారలను౦డి 2283 గజముల స్థలమును కొనుక్కొన్నాను రిజిస్ట్రేషన్ చేయి0చుకున్నాను స్థలము చుట్టూ అప్పుడే సుమారు 160 రాతి కడిలను పాతి౦చి ఫెన్సి౦గ్ చేస్కున్నాను క్లీన్ గా చేసుకు౦టూ వస్తున్నాను
నేను కొనుక్కున్న16 స౦వత్సరముల తరువాత 2009 స౦వత్సరములో నాయొక్క భూమి చుట్టూ ఉన్న హద్దు రాళ్ళను పలువురు వ్యక్తులు 1జిట్ట నర్సిహ్మ గడ్డమీది నర్సి౦హ్మ 2 జిట్ట వె౦కన్న 3 జిట్ట చ౦ద్రయ్య 4 జడల చిన్న మల్లయ్య త౦డ్రి గాలయ్య మొదలగువారు కలిసి హద్దురాళ్ళను అక్రమ౦గా తొలగి0చిన౦దున వారిపై నేను కోర్టులో కేసు దాఖలు చేసినాను నాకు కోర్టు వారు ఓఎస్ నె౦బరు 44 2009 ననుసరి౦చి 2012లో నా పేరున తరపున కోర్టు వారు డిక్రీ ఇచ్చినారు ఐనను నా స్థలములో మరల సర్వే నె౦బరు 229 అ అని వ్రాసి నేను గెలుపొ౦దిన స్థల౦లో 1 సిరిప౦గి యాదగిరి 2 శివకోటి నాగయ్య 3 జడల చిన్నమల్లయ్య 4 న౦దకూరి క్రిష్ణ మరియు పెద్ది నరే౦దర్ లు పలువురకు అమ్మినట్టుగా చూపటమువలన వీరిపై కూడా రె౦డవసారి కోర్టులో అప్పీలు చేస్కున్నాను. కోర్టుకు అప్లై చేయగా కోర్టు వారు ఓ ఎస్ నె౦బరు 249 2014 ననుసరి౦చి వీరిపై స్టే ఇచ్చారు కోర్టు స్టే ఇచ్చినాకూడా కోర్టును లెక్కచేయకు౦డా బలవ౦తముగా నా స్థలములో 1జడల చిన్నమల్లయ్య 2 జిట్ట వె౦కన్న మరియు 3 త౦డ్రి జిట్ట చ౦ద్రయ్యలు మరియు స్టే ఉన్నవారితోపాటు మరికొ౦దరు వ్యక్తులు 1దాసరి నర్సి0హ్మ 2 జిట్ట మల్లేష్ 3 నారబోయిన మల్లయ్య 4సిరిప౦గి యాదగిరిలతో కలసి ఇ౦టి నిర్మాణ౦ చేయుటకు ప్రయత్నిస్తు౦డగా అక్రమ కట్టడాలను నిలుపుదల చేయమనీ గ్రామప౦చాయతీ కి అప్పీలు చేసుకున్నాను గ్రామ ప౦చాయతీవారు నోటీసు ప౦పినారు గ్రామ ప౦చాయతీ నోటీసును ఖాతరు చేయకు౦డా అక్కడే వారికి అ౦డగ నిలబడి 1జడల చిన్నమల్లయ్య 2 జిట్ట చ౦ద్రయ్య మమ్మల్ని స్థలములోనికి అడుగు పెట్టొద్దని దౌర్జన్యముగా బెదిరి౦చి వారితో నిర్మాణము చేయి౦చున్నారు మేము ఇలా ఎ౦దుకు చేస్తున్నారు అని అడగగా నీకు కోర్టులో వేసుకోవట౦ తెలుసుకదా మళ్ళీ వేసుకోమని స్థలము పైకి రావద్దని మేము మా ఇష్టము వచ్చినట్టు కట్టుకు౦టామని మమ్మల్ని ఎవరు ఏమి చేయలేరని గొడవకు దిగుతున్నారు ప్రస్తుతము నా వయసు నా ఆరోగ్యము తిరగటానికి పోట్లాడటానికి సహకరి౦చటము లేదు చిన్న జీతగాడినైన నేను అప్పట్లో నా యొక్క బ౦దువుల సహాయముతో కలిసి నా పేరుపై కొనుక్కున్నాము ప్రస్తుతము నేను ఒక్కడినే వారితో ఎదురుపడి పోరాటము చేయలేను మేము 5 భాగాలు చేసుకుని ఎవ్వరిది వారికి ఇవ్వవలసి ఉన్నది. 10 స౦వత్సరముల ను౦డి నాకు మా వాళ్ళ ను౦డి కూడా వత్తిడి పెరుగుతున్నది వీళ్ళు మమ్మల్నీ ఎవరికి అమ్ముకోనివ్వటము లేదు కనీసము ఇల్లు కూడా కట్టుకోనివ్వటము లేదు పలు ఆఫీసుల చుట్టూ కోర్టుల చుట్టూ తిరిగి తిరిగి అలసిపోయాను పలు మార్లు కలెక్టర్ అఫీసులో ఆర్ డి ఓ కార్యాలయములో యమ్ ఆర్వో ఆఫీసులో గ్రామ పమ్చాయతీలో పోలీసు స్టేషన్లలో ఎస్పి కార్యాలయములో డిఎస్పీ కార్యాలయములో రిజిస్ట్రేశ్హన్ ఆఫీసులో అన్ని చోట్లా ప్రయత్నిచినాను. కోర్టులో గెలిచినా కూడా ఎవరూ పట్టిచుకోవటములేదు అయ్యా చిరు ఉద్యోగినైన నాకు ఎవ్వరు సహాయము చేయటము లేదు నా య౦దు దయతలచి నాకు రక్షణ కల్గిస్తూ నాకు న్యాయము చేయగలరని మా భూమి మాకు ఇప్పిస్తూ సహాయము చేయగలరని తమరిని వేడుకొనుచున్నాను
Srikanth sri186
 
Mar 26, 2018

Restless days n nights because of dangerous mosquitos

Dear CM Sir,

We are the resident of Allwyn colony phase 2 Kukatpally and having restless Days and nights including weekends because of the mosquitos which they cause dangerous fevers over the colony..

Children n elders are unable to sleep and having disturb sleep because of dangerous mosquitos..


I kindly request CMO office to take immediate action to fix this problem. If anything goes wrong with health of people who were living in Allwyn colony, govt will be responsible. Please fix this problem asap

thank you,
yours sincerely,
Srikanth
STUDENT DEMAND
 
Mar 25, 2018

MALLA REDDY COLLEGE OF ENGG...ABOUT WE DON'T HAVE ANY STANDARARDS AND LEARNING ENVIRONMENT TO STUDY IN THIS CLG

respected sir/madam
i am studying 3rd year in MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING ,HYDERABAD,TELANGANA. there are many ban in that collage…we dont have qualified staffs ..our staffs itself got 3or 4 arrears …then how will their teaching be? ..just 10 years before our collage is started ..i dont know how AICTE had approved our collage ..AICTE is not good … approximately 2000 students are studying in our collage ( 4th year -350 students, 3rd year-400students , 2nd year-410 students ,1st year-470students)..problems we have with collage is listed below 1).VERY VERY BAD AND UGLY INFRASTRUCTURE
2)NO SAFETY FOR STUDENT
3)NO QUALIFIED STAFFS
4)NO LAB FACILITIES
5)GETTING EXTRA FEES(CRT)
6)NO HYGENIC FOOD ..AND DIRTY CANTEEN
7)NO PROPER TOILELS
8)NO PROPER DRINKING WATER FACILITIES.
9)CHARGING HIGH COST FOR TRANSPORT FACILITIES
10)STAFS AND MANAGEMENT “BLACKMILE” STUDENTS THAT THEY WILL REDUCE INTERNAL MARKS
11)NO GAMES FACILITIES
12)ONLY 100 STUDENTS HAVE PASSED IN ALL SUJECTS IN THE WHOLE COLLAGE ..OTHER STUDENTS HAVE MORE THAN 15 ARREARS ..SOME STUDENTS DISCONTINUED THEIR STUDIES
13)NO COMPUTER AND INTERNET FACILITY
14)NBA CAME FOR INVESTIGATION BUT THEY FOOLED STUDENTS …MANAGEMENT WOULD HAVE GAVE BRIBE ….SO THEY RETURNED SILENTLY
15)WE DON'T KNOW HOW TO COMPLAIN BUT WE WAS FOOLED BY NBA..NAAC …THEY SUPPORTED MANAGEMENT …ALL BECAUSE OF MONEY
17)NO RESPECT FOR STUDENTS
18)NOT TAKING PROPER ATTENDANCE …TAKING ATTENDANCE ONLY 1 IN A DAY ..MORNING TEY TAKE ATTENDANCE AND IF ANY 1 NOTED THEY PUT ABSENT AFTER GOING TO STAFF ROOM
19)THEY ARE ASKING FINE (PENALTY )FOR EACH AND EVERY THING
20)NO COMPOUND IN OUR CAMPUS ,NO PROPER ENTRANCE
21)NO FIRST AID ,NO AMULANCE OR SPARE VECHICLE FO EMERGENCY
22)PRINCIPAL AND STAFS USE TO TREAT STUDENTS LIKE SLAVES THEY USE TO BEAT US ..THEY SCOLD US IN BAD WORDS ….STUDENTS DIE EACH AND EVERY DAY
23) FOR MANAGEMENT STUDENT THEY ARE GETTING MORE THAN 1 LAKH FEES
26) IN THIS SEMESTER 1 LAB WAS NOT CONDUCTED FOR ECE AND COMPUTER STUDENTS BECAUSE NO LAB FACILITY
27)STAFS USE TIME PASS IN CLASS HOURS
28)WE COULDNT DEVELOPE OUR KNOWLEDGE ..THEY ARE NOT COACHING US ‘…
29)ONLY FEW STUDENTS KNOW TO BROWSE THEY DINT KOW EVEN HOW TO OPERATE COMPUTER …WE DONT HAVE INTER NET FACILITY TO LEARN AND KNOW ABOUT INTERNET
30)ONE STUDENT TRIED TO ATTEMPTED SUICIDE BUT FRIENDS FOUND AND RESCUED HIM

IF YOU HAVE ANY DOUBT OR TO CONFIRM THE ABOVE SAID ARE TRUE …YO CAN INSPECT OUR COLLAGE ANY TIME AND ASK THE SITUATION TO ANY STUDENT …COME TO INSPECTION SUDDDENLY AND PLEASE SAVE OUR LIFE ……WE STUDENTS DIE EACH AND EVERY day .......
D nandini
 
Mar 23, 2018

Regarding ssc center

Sir
St Peter govt school in hyderguda is showing full paper to students.maths n physics exam their shows full paper their principal gave cheating paper itself.if it happens like this then it's better to cancel the ssc exams .the students who studies throughout the year n duller are equally scoring marks is this our c.m wants.if think it's right then I am sorry to say sir.its our bad govt.plzzz take some action sir.in all school their r showing but in this school it's open cheating happening investlaters not tell anything and they saying other students to show paper...plzzz sir take action for maths n physics paper the school h.m prepared paper n gave it to all students how it possible sir. I am the one of the student parent sir take some action sir plzzzz
Mahipal k
 
Mar 21, 2018

Registration of vehicles frauds

I’m coming for registration from the past 3 days they RTA RAJANNA Employees didn’t done my work . If those who are given( lancham ) money they done their work. The fraud from junior clerk to higher officials are involved. The RTA employees tie up with brokers and agents ,normal people cannot done their work without money please stop this fraud as soon as possible. Mr KTR son of KCR district or constituency like this please imagine other districts position. CM KCR not making golden Telangana, instead of this robbing from the common people.
Firdosejp
 
Mar 13, 2018

Unfair in jobs , waiting for justice since 2 years

Respected sir,
My husband worked as contract lecturer in Govt politechnic college for 3 years (since before the formation of Telangana) and before last year department removed 17 lecturers by simply stating that they are excess in department.
Since from 2 years my husband and other 16 CLs struggling a lot.
Here is the humble request to look into matter which is is happened only due to the misleading of matter by the department heads.
Sir, just now I have watched the tv news in which you have given assurance that you will not tolerate any misleading.
Keeping a small positive hope, I humbly request you to help us ( not only 17 contract lecturer s it's matter of 17 families who are depended on the 17 CLs ) in this matter.
Thanking you sir,
One of your follower....
Amrutananda Reddy Govu
 
Mar 12, 2018

About valuation of ssc marks

Respected C.M ,
Telangana.
Sir,
This is Amrutananda Reddy of pragnaa High School I hope that you are going solve my problem
The SSC valuation is properly happening
In te question paper they are that we should not exceed a answer more than ten lines
Ok we are writing in 10 lines but no one is giving full marks because of reason that we wrotw the answer very short
This is not fair sir
Please instruct the valuvators to give full marks
Yours sincerely,
Amrutananda Reddy.
John Arulaphan
 
Mar 8, 2018

Un Realistic Fee Hike

To the Chief Minister , Date:08.03.2018
Telangana,
Hyderabad,

Respected Sir,

I, John Arulaphan, a Resident of Picket, Secunderabad, My Son is Studying in St, Andrews School Marredpally. in Class V, The School has become so powerful in terms of Dictating things and they are not even bothered of the Telangana Government's Circular issued regarding the Fee Structure. Sir as you have Advised all State and CBSE or other formats of School's in Telangana that there would be no revision for this 2018/2019 Academic year. Whereas St,Andrews School has revised their Fee Structure by 10.56%. They are collecting the February 2018 and March 2018 Fees in the Month of February itself and April 2018 fees During the Month of March itself and they are not allowing us to purchase the Books for the next Academic year. Adding to this the New Academic Session Starts from 19.03.2018.

When Enquired at the School Office, the Staff say’s The Supreme Court has given the Verdict to go ahead with the Revision. If such is the case, we have not seen any Notification in the News or News paper. Sir we are not so Rich to meet the demands of these corporate Schools. The Bus Charges for Transport are Rs.2200/-PM and We have to pay Rs.4400 for March 2018 and March 2019 and in case we wana withdraw the Services we have to compensate the school with the Current Month and next two Months ,i.e Rs.2200+2200+2200=6600/- Transport charges. How fare is it sir. We thought when our Telangana Forms we will have a Bright future and a great State of Living and a Bright Future for our next generations.

The Spirit of Telangan is being defeated by some Selfish corporates and Institutes where the BANGARU TELANGANA Dream is being Destroyed and put to Gutter.Sir its high time your intervention is very much required to stop this Dirt from polluting our Telangana State. Sir we have full confidence and Trust in Your Leadership and your Spiirit of BANGARU TELANGANA. We are with you and we follow you.


Thanking you very much,Yours Faithfully,


John Arulaphan.
Ph: 9100075601
Ganesh Dhole
 
Feb 23, 2018

People problem

Hello sir

Mai eak Hyderabad ka nagrik hu
Mera naam ganesh dhole hai.
Mai jiyaguda me rehata hu
Sir meri ye complaint hai ki
Shadi samaroh me bendbaja & loudspeaker, pathake
Bajaneka samay simit ho
raat ko 3 3 bajeta log bendbaja bajate hai.
Din bhar kam karne ke bad sakun se sone nahi dete hai.
Jiski wajhse nind puri na honeke karan
Byk chalane waloka accident hota hai.

Dear sir aap jara sochiye dinbhar mehnat kar ke
Raat ko 2,3 baje take jagte rahana padta hai.


Mai bohot pareshan hu dinbhar kam karta hu our raat nind nahi multi.

Aap cm hai aap janta ki taklif ko samjiye

Jo bhi ho raat ke 10, 11 bajetak hi rehna
Gopi110819
 
Feb 20, 2018

Polluted ground water due to pharma companies near to the village

Respected Sir,
We are living in Gaddapothatam village. Pharma companies are very near to this village. Due to this all the people are suffering with many diseases ..Skin problems, Allergies, kidney problems and few ladies are missing pregnancies etc..Even animals are also dying after drinking this water. The color of the water is like petrol..so that u can observe the severity of this. Please helpus in this matter. We request you to please send those companies to some other areas where the people/villages are far away to the villages.

Please sir..do this favor..

After formation of our telangana, you did many many good things sir..Please do this for our children and for our parents and for our colleagues and our friends..

Request you to see 19th feb 2018 eenadu paper 19th page once..you can observe there how the people are facing problems in our area.
Gopi110819
 
Feb 20, 2018

Ground water polluted due to pharma companies near to the village

Respected Sir,
We are living in Gaddapothatam village. Pharma companies are very near to this village. Due to this all the people are suffering with many diseases ..Skin problems, Allergies, kidney problems and few ladies are missing pregnancies etc..Even animals are also dying after drinking this water. The color of the water is like petrol..so that u can observe the severity of this. Please helpus in this matter. We request you to please send those companies to some other areas where the people/villages are far away to the villages.

Please sir..do this favor..

After formation of our telangana, you did many many good things sir..Please do this for our children and for our parents and for our colleagues and our friends..

Request you to see 19th feb 2018 eenadu paper 19th page once..you can observe there how the people are facing problems in our area.
Gopi110819
 
Feb 20, 2018

Bad/Polluted ground water due to pharma companies near to the village

Respected Sir,
We are living in Gaddapothatam village. Pharma companies are very near to this village. Due to this all the people are suffering with many diseases ..Skin problems, Allergies, kidney problems and few ladies are missing pregnancies etc..Even animals are also dying after drinking this water. The color of the water is like petrol..so that u can observe the severity of this. Please helpus in this matter. We request you to please send those companies to some other areas where the people/villages are far away to the villages.

Please sir..do this favor..

After formation of our telangana, you did many many good things sir..Please do this for our children and for our parents and for our colleagues and our friends..
Gopi110819
 
Feb 20, 2018

Polluted ground water due to pharma companies near to the village

Respected Sir,
We are living in Gaddapothatam village. Pharma companies are very near to this village. Due to this all the people are suffering with many diseases ..Skin problems, Allergies, kidney problems and few ladies are missing pregnancies etc..Even animals are also dying after drinking this water. The color of the water is like petrol..so that u can observe the severity of this. Please helpus in this matter. We request you to please send those companies to some other areas where the people/villages are far away to the villages.

Please sir..do this favor..

After formation of our telangana, you did many many good things sir..Please do this for our children and for our parents and for our colleagues and our friends..
machireddy
 
Feb 19, 2018

10 rupees coin not taking out side and not taking 8n railway station kazipet also

my name is machi reddy today i traveled from kazipet to hyderabad in kazipet railway station i said give one ticket to hyderabad than i give 10 rupee coins to clerk offier than that officer not taken 10 rupee coins .over government release 10 rupee coins but railway government offier not taking 10 rupee coins , public also not taking 10rupee coins please give awareness to public and government officers to 10rupee coins are valid
Prasad Pilladi
 
Feb 16, 2018

Improper Roads

Respected CM Sir,

I am Prasad, I want to bring a situation to yours notice which I saw today.
When we are going from Nanakramguda to Wipro Circle , I saw a couple fell down from bike due to Improper road.By GODS blessings they are safe with out any injuries.

I was traveling from past two months from this way. There is no improvement done for the improper road.
We are facing a lot of problem when travelling by this way.

Kindly look in to this and requesting you to do the needful.

Thanks
Prasad.
Bharthiyudu
 
Feb 15, 2018

Regarding bar and permit room

Dear sir,
Nenu oka samanya powrudni naku eppati nundo oka sandeham na prashnaku ekkada samadanam dorkaledu andukani meku teleyajesthunna entante bar la ki permit room la ki mere license lu echi mere drunk and drive case lu pedtharu enduku meru permission lu istharu malli enduku case lu pedtharu alantapudu edo okati teseyandi.
sree310820
 
Feb 11, 2018

please construt few more betech colleges which are offeriing courses for bipc students

respected sir ,
am among those students in telangana who want to pursue tenchnological courses as a biology students. but as we can seee there are only few colleges offering such course please stop creating wine shops instead please creat colleges with good facilities so that the future of the state can go heightss and people be proud
Babumahesh
 
Feb 1, 2018

Walking trafficjom problem dabbalu shops vegetable shops

Sir namaskaram mahaboobnagar Makthal lo highway road panulu jaraganivvatledu road ku addanga dabbalanu shop's nu akramarkulu road ki addanga petti prajalaku Chala problems chestunnaru road ku addanga unna shops dabbalanu teepiyandi ante tiyyatledu antunnaru local mla local leaders to tdp bjp congress nayakulu roudilato bediristunnaru contracter nu bayapedutunnaru roadku addanga dabbalu shops petti highway road verse cantractar nu bayapedutunnaru enduku ante champadaniki vastunnaru sir pls makthalo akramarkulu roadku addanga dabbalanu shop's nu prajalaku rakapokalaku problems chestunnaru pls government hospital velle daarilo viparitamaina dabbalu unnai dummu duli kallallo Padi Chala problems vastunnai so tondaega dabbalu shops tolaginchi prajalaku problem lekunda cheyyandi addanga diddanga shops naduputunnaru government place nu kabja chestunnaru sir mla akramarkulaku support unnadu collectar to cheppi orders ippiyandi all ready 2 months time iccharu Mari Ippudu mari 6 months antunnaru ilage 2 years antunnaru eppudu sir prajalaku problems clear aidi so last mahaboobnagar Makthal akramarkulaku kattadalanu kulcheyandi road ku addanga unna dabbalanu shop's nu kulcheyandi total dabbalanu kulcheyandi government hospital velle daarilo viparitamaina dabbalu unnai dummu duli kallallo Padi Chala problems vastunnai so tondaega dabbalu shops tolaginchi prajalaku problem lekunda cheyyandi addanga dabbalanu shop's pettyaru road panulu jaraganivvatledu contacter nu champestam antunnaru pls 1 month lopu teepiyandi mahaboobnagar collectar mla rdo panchayati officers ku orders ivvandi sir pls makthalo police shakaku dsp army police cheppandibpls ma problems cheppinam tondaraga chepiyandi pls makthalo prajala problem parisara pranta prajala abiprayam pls do it sir officers do sir God bless you all officers OK marical narayanpet Lo maadiriga total dabbalanu shopsvnu road ku addanga unna prati shop Ni tolaginchi prajalaku problem lekunda cheyyandi addanga unna prati Danni clear cheyyandi pls
Excelntech
 
Jan 31, 2018

Request for a Tap connection to the Apartment having 13 flats in the core city of Hyderabad

Dated: 31st January 2018

Dear respected CM sir,
Telangana State.

Greetings,

I would like to submit the following matter pertains to HMWSSB for your positive response and necessary action.

While appreciating the firm wish of our beloved CM Sri KCR sirs assurance of drinking water supply to all the thresholds of Telangana seem not taking as serious, and not getting implemented by the officials of prestigious HMWSS Board.

Coming to the details, the name of the subject cited is Rajbharathi Apartment, situated in Road Number 7 of Venkateshwara Colony, near adjacent to the Municipal Office, L B Nagar Circle of GHMC.

The age of the apartment is about 15 years, surprisingly all 13 flats were occupied till now. since there is no drinking water provision in the premises, the rents are substantially low when compared to the flats of other colleague apartments in the same locality..

It was understood that due to the innocent efforts of few members of the tentative apartment association gone in troubles because of a small misunderstanding based on the false suggestions provided by the staff of HMWSSB, simultaneously also got misleaded reading to the government publicity behind the buses in providing the tap connection for drinking water to all houses in the state and also for regularizing the existing connections ...

The above stance made the association in raising the funds from individual flat owners of the apartment, subsequently seem got laid the water supply pipeline to their premises. and very instantly the HMWSSB vigilance person seem attended the site and lodged criminal cases on the owners of the apartment as a practice.

Along with the wrongly leaded team of the association who actually executed the work, the other flat owners like me are also attending the court every time because of this case, and even spending a lot to deal the cases in the court too, Honestly speaking, with this amount going out from individual hands of the owners, the apartment would have had the tap connection I presume.

My sincere request to the CM office is that, kindly look into such matters honestly on humanity grounds and provide the clear directives to service providers to help such apartment owners in making the things happen who are eagerly waiting to get the drinking water connection from last 15 years that too in the core area of the city so that they bless the government for the such good initiatives taking.

I also want to bring to your notice that the cases kept on owners with irrelevant section may please be coordinated and sorted out at the earliest.

Thanking you KCR garu in advance

Regards
NR

Requested to have a copy of the matter to ..

1) Respected MD, HMWSSB.
2) Respected Minister peshi,
3) CM Office for necessary Help.
Excelntech
 
Jan 31, 2018

Getting drinking watersupply tap connection for the Apartment with 13 Flats.fficials to be blamed - Regarding.

Dated: 31st January 2018

Dear respected CM sir,
Telangana State.

Greetings,

I would like to submit the following matter pertains to HMWSSB for your positive response and necessary action.

While appreciating the firm wish of our beloved CM Sri KCR sirs assurance of drinking water supply to all the thresholds of Telangana seem not taking as serious, and not getting implemented by the officials of prestigious HMWSS Board.

Coming to the details, the name of the subject cited is Rajbharathi Apartment, situated in Road Number 7 of Venkateshwara Colony, near adjacent to the Municipal Office, L B Nagar Circle of GHMC.

The age of the apartment is about 15 years, surprisingly all 13 flats were occupied till now. since there is no drinking water provision in the premises, the rents are substantially low when compared to the flats of other colleague apartments in the same locality..

It was understood that due to the innocent efforts of few members of the tentative apartment association gone in troubles because of a small misunderstanding based on the false suggestions provided by the staff of HMWSSB, simultaneously also got misleaded reading to the government publicity behind the buses in providing the tap connection for drinking water to all houses in the state and also for regularizing the existing connections ...

The above stance made the association in raising the funds from individual flat owners of the apartment, subsequently seem got laid the water supply pipeline to their premises. and very instantly the HMWSSB vigilance person seem attended the site and lodged criminal cases on the owners of the apartment as a practice.

Along with the wrongly leaded team of the association who actually executed the work, the other flat owners like me are also attending the court every time because of this case, and even spending a lot to deal the cases in the court too, Honestly speaking, with this amount going out from individual hands of the owners, the apartment would have had the tap connection I presume.

My sincere request to the CM office is that, kindly look into such matters honestly on humanity grounds and provide the clear directives to service providers to help such apartment owners in making the things happen who are eagerly waiting to get the drinking water connection from last 15 years that too in the core area of the city so that they bless the government for the such good initiatives taking.

I also want to bring to your notice that the cases kept on owners with irrelevant section may please be coordinated and sorted out at the earliest.

Thanking you KCR garu in advance

Regards
NR

Requested to have a copy of the matter to ..

1) Respected MD, HMWSSB.
2) Respected Minister peshi,
3) CM Office for necessary Help.
bala supr
 
Jan 25, 2018

kavadiguda esi dispensary people not giving priscribed medicine

Sir
I'am p balasubramanyam I am doing private job I'am not able to purchase medicine for my mother she is patient of diabetes so i used esi binifet were doctor priscribed insulin which cost around 2500 for 5 cateriges
My mother required 6 caterige for month but in esi they are not giving 6 caterige they are giving 3 caterige and doctor saying from remaining cateriges from outside from medical shop this words said by esi dispensary doctor on 25-01-2017 so sir plz help me to sort this problem I am very poor not able to buy medicine for mother.
K Ajith Reddy
 
Jan 19, 2018

Ex servicemen quota in transco

Respected sir, recently transco and spdcl released notification for sub engineers on deplama level posts. There is no ex servicemen quota according to telangana go s. Tryed to get information regarding same but no responce from transco. Requesting you to direct transco to amend notification accordingly.
awais656
 
Jan 6, 2018

Restless Days and nigts

Dear CM Sir,

We are the resident of Kurmaguda, Saidabad near chanchal guda jail and having restless Days and nights including weekends because of the construction at the GOVT sites which has no fix timings of work.

Children elders are unable to sleep and having disturb sleep and unable to concentrate on studies/work.

Upon complaining with police and local body we are not getting proper help to fix this problem as they refer sayings its GOVT work.
I dont think this is allowed by the CMO or state regulation where the residents of Telangana should suffer by the GOVT body/orders as Respected KCR Sir takes good of its states people.

I kindly request CMO office to take immediate action to fix this problem.

thank you,
yours sincerely,

Ahmed
Hafiz Shams Ul Haque
 
Jan 4, 2018

illegal termination

Respected sir I was appointed as a senior copy editor in etv urdu at Ramji film city at Hyderabad. after completion probationary period i was abruptly called by hr and was taking forcible resignation and was dragged from the office without any reasons.i belong to Maharashtra and i had scarified for getting this job but without any kind of reasons and giving any notice i was terminated from the job .therefore i am facing number of problems and administration is not interested to solve the my job problems .i request you to kindly intervene my problem and oblige. dr.shaikh shamsulhaqeu urdu senior coy editor R/o Aurangabad maharashtra.
Mujeebur
 
Jan 3, 2018

Misbehaving to citizens

Respected sir

Complete From ram chandra puram mandal ESI HOSPITAL. Recuperation token provider is talking very rudely with citizens & seioner citizens. They are behaving like they are throwing medical facility to people. If person is not able to come to counter even though they are asking to come if won't come not providing the token throwing the document out side of window. This thing happening in bought hospital as well as dispensary also will taking token, medicine. And mainly stage is not enough educated. Plz do some thing because poor citizens are giving money for esi facility and hearing bad word and misbehave by them. They cannot tell any thing. They just sucked them self inside.
Sorry but it's true..
Thank you

Complaint Registration Form

  Information of the Company you are complaining about
  Subject of Complaint
  City (optional)
  Complaint Details
  Attach photos (optional)
  Confirmation code

  Submit

  Recently Updated Complaints

  Velex Logistics - NOT DELIVERED MY PAN CARD
  Not received my PAN Card I wanted to register a complaint...
  MR.SPY Technologies - Doesnt offer what they propose on website.
  negative star se kam nhi de skte varna vahi deta...worst...
  nagar nigam rewa - Naali k paani se jal bharav badh jaise halaat
  Barsaat aur naali ka pani ki nikasi na hone se baadh jaise...
  Motor vehicles Deptt. Govt. of West Bengal - slot booking problem
  My app no [protected] and I am from WB. Trying to book a...
  adani power ltd - Bill payment & Exponential Increasing Electricity...
  I have made a payment on 09th Aug'19 of Rs.7210.00...
  STAR Vijay / Vijay TV - Aranmanaikili
  Pls stop the serial. Oru story illama summaa...
  VOLTAS - Regarding bad product and pathetic service
  Dear Himanshu, Thanks for voicing your concern. Please...
  UPSSSC - Absent
  Sir I was appeared in exam upsssc junior assistant clerk...
  mobile number - Abusive phone calls
  This guys whose name is shown as PANKAJ SHARMA in...
  club factory - 3 months delay in delivery of product
  My order SO113479042 is still not received as the order...
       
   

  User Registration

  Already a Complaint Board member? Log in now.
  Username:
  E-mail address:
  Password:
  Code:
  or connect with Facebook

  User Registration

  A confirmation email was sent to "".
  To confirm your account, please click the link in the message.

  If you don't see the email in your Inbox, please check your Spam box.

  User Login

  Not a member of Complaint Board? Register now.
  E-mail address:
  Password:
  Forgot your password?
  E-mail address:
  Back
  Loading, please wait...
  Your password has been sent to the specified email address. Log in
  or connect with Facebook

  User Facebook Login

  Enter Username