Log inRegister
Submit Complaint

R.K.ENTERPRISES WATER FILTER

India,
Maharashtra

Consumer complaints and reviews about R.K.ENTERPRISES WATER FILTER

harish.kamble
 
Jan 14, 2022

TECHNICIAN NOT SERVICING PROPERLY

मी माझ्या घरात वापरण्यात येणा-या आर. के. ॲक्वाफ़्रेश कंपनीच्या कस्टमर केअरला दि. 11/01/2022 रोजी वॉटर पुरिफायरची सर्विसिंग (पाण्याची चव खराब लागत असल्याने) करणेबाबत कळविले असता त्यांच्याकडील तंत्रज्ञ हे दि. 12/01/2022 रोजी रात्री 8 वाजता घरी येऊन त्यांनी सदर पुरिफायरची सर्विसिंग केली. परंतु, काम झाल्यानंतर सदर मशिनचा आवाज होत असल्याबाबत (जो पुर्वी कधी होत नव्हता) मी त्याच रात्री सदर कंपनीच्या कस्टमर केअरला कळविले. त्याबाबत दि. 13/01/2022 रोजी त्यांच्याकडील तंत्रज्ञांनी त्यावर काम केले. परंतु, पाण्याची चव परत खराब लागत असल्याचे जाणवले. याबाबत सुद्धा मी कस्टमर केअरला दि. 13/01/2022 रोजी रात्री कळविले. तर आज दि. 14/01/2022 रोजी त्यांच्याकडून दुरध्वनी आला त्यात त्यांनी मशिनचे इतर पार्ट्स बदली करावे लागतील असे कळविले. पण याबाबत त्यांच्याकडून आलेल्या तंत्रज्ञानी मशिनचा वापर कमी असल्याने पार्ट्स बदलण्याची आवश्यकता नसल्याचे हे त्यांच्या यापुर्वीच्या दि. 12/01/2022 रोजीच्या भेटीतच कळविले होते.
सबब, कंपनीद्वारे जी सेवा दिल्या गेली त्याबाबत समाधानी न होता नाहक त्रास होत असल्याची माझी धारणा आहे. त्याबाबत कृपया मदतीचा अपेक्षा आहे. धन्यवाद.

Complaint Registration Form

  Information of the Company you are complaining about
  Subject of Complaint
  City (optional)
  Complaint Details
  Attach photos (optional)
  Confirmation code

  Submit

       
   

  User Registration

  Already a Complaint Board member? Log in now.
  Username:
  E-mail address:
  Password:
  Code:
  or connect with Facebook

  User Registration

  A confirmation email was sent to "".
  To confirm your account, please click the link in the message.

  If you don't see the email in your Inbox, please check your Spam box.

  User Login

  Not a member of Complaint Board? Register now.
  E-mail address:
  Password:
  Forgot your password?
  E-mail address:
  Back
  Loading, please wait...
  Your password has been sent to the specified email address. Log in
  or connect with Facebook

  User Facebook Login

  Enter Username